Αίθουσες

Αίθουσα Διδασκαλίας Θεωρητικών  Μαθημάτων   Κ.Καρτάλη 150 4ος όροφος  “Εφόδια Καριέρας ΙΚΕ”

εργαστηριακά μαθήματα στο Zk live & recording studio