Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτρώβρη έχουν ξεκινήσει

Επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας για να προγραμματίσετε συνάντηση με την ομάδα του εργαστηρίου και να ενημερωθείτε σχετικά με την εγγραφή σας, τα δίδακτρα και τις ώρες του προγράμματος σπουδών.