Εξετάσεις Πιστοποίησης

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

NOCN_πιστοποίηση

1η φάση  πρακτικής εξέτασης: Πρακτική & Προφορική

εξέταση

Ο σπουδαστής εξετάζεται σε πρακτικά θέματα που του δίνονται εκείνη την στιγμή και αναλύει θεωρητικά και με τεχνικούς όρους όλη την διαδικασία.

Επίσης απαντά σε προφορικές ερωτήσεις συνδυαστικού περιεχομένου που γίνονται από τον εισηγητή κατά την διαδικασία της εξέτασης.

Θα αξιολογηθούν

  • η ικανότητα του εξεταζόμενου να επιλέγει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνικές
  • η δυνατότητα αναλυτικής περιγραφής της πρακτικής διαδικασίας με επιστημονικούς & τεχνικούς όρους
  • η ετοιμότητα και η σαφήνεια στις προφορικές απαντήσεις

 

2η  φάση πρακτικής εξέτασης: Παρουσίαση Εργασίας

Ο εξεταζόμενος πρέπει να παρουσιάσει μία μουσική παραγωγή από την ηχογράφηση εώς το επίπεδο του mastering.

Σε ένα αρχείο θα παρουσιασθούν όλα τα καθαρά κανάλια ξεχωριστά, έτσι όπως γράφτηκαν με τις τεχνικές ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν, την επιλογή των μηχανημάτων και τον τρόπο καταγραφής.

Σε ένα δεύτερο αρχείο θα παρουσιασθούν όλα τα κανάλια της μίξης μαζί με τις ρυθμίσεις των επεξεργαστών και των εφφέ.

Τέλος θα παρουσιασθεί και η τελική αλυσίδα που χρησιμοποιήθηκε για το mastering όπως και το τελικό αρχείο στο αντίστοιχο φορμά που θα ζητηθεί.

Θα αξιολογηθούν

  • η οργάνωση και η τεχνική αρτιότητα της παρουσίασης του πρότζεκτ
  • η λογική της χρήσης των δυναμικών επεξεργαστών και εφφέ σε αυτό το πρότζεκτ
  • η συχνοτική και δυναμική παρουσία, τόσο της μίξης, όσο και του mastering
  • η στερεοφωνική εικόνα, οι διαφορές φάσεις και η μονοφωνική συμβατότητα
  • η χωρική κατανομή και η ευκρίνεια των οργάνων
  • η χρήση σύγχρονων και ευρηματικών τεχνικών μίξης και ηχογράφησης.